lotzehypnose.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Joan Tea Lotze

 

 

2083 3480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLP

 

 

Neuro 

  • Verden bliver opfattet igennem vores sanser og bliver   bearbejdet i vort nerve system.

Lingvistisk

  • vi tænker, udtrykker og opfatter verden via sproget. Ord Kropsfornemmelser.

Programmering

  • Er den måde vores indtryk og påvirkninger bliver  bearbejdet, struktureret og anvendt som også indeholder tillærte mønstre og strategier.

 

Vores Repræsentationssystem

 

  • Visuelt : Det vi ser - Lydsprog
  • Auditivt: Det vi høre - Lydsprog
  • Kinæstetisk: Det vi mærker/føler - Kropsfornemmelsessprog

       Olfaktoriske - lugt

       Gustatoriske - smag

 

NLP psykologien er anderledes end anden psykologi da NLP studerer mennesker der er dygtige og velfungerende.

Hvis man vil forbedre en maskine som fungerer dårligt, så studerer man ikke en anden maskine som fungerer dårligt. Man studerer en maskine som er velfungerende.

 

 

NLP giver os en mulighed til at forstå og udvide vores måde at opleve og handle på. Den hjælper med at finde de ressourcer vi besidder, men ikke anvender.

NLP kan give dig en mulighed for at ændre el. udvide din model af verden.

 

NLP-Forudsætninger

 

Vi oplever ikke verden som den er- vi oplever en model af verden.

 

Landkortet er ikke det samme som landskabet

 

Respekt for andres model af verden.

 

Det er mig der styrer mit sind og dermed mine resultater.

 

Der eksisterer ikke fejltagelser, kun feedback.

 

Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får.

 

Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.

 

Mennesker har alle de ressourcer, de har brug for til at nå deres mål.

 

Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.

 

Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport.

 

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Så hvis noget ikke virker gør noget andet.

 

Krop og sind påvirker hinanden.

 

Min adfærd er ikke min identitet.

 

Mennesker gør det bedste de kan ud fra de forudsætninger de har. Min nuværende adfærd har været den bedste indtil i dag.

 

Vi er alle en del af et større system

 

Det er det enkeltes menneske relation til en situation eller oplevelse der skaber betydningen og ikke situationen eller oplevelsen i sig selv.